Advies reiniging tracheacanule

Het dagelijks schoonmaken van de binnencanule

De binnencanule moet dagelijks worden gereinigd. Ook als er slijm in de binnencanule zit en u dit niet kunt ophoesten moet de binnencanule uitgenomen worden om schoon te maken. Voor de veiligheid dient u tijdens het reinigen een andere binnencanule van dezelfde set in de buitencanule te plaatsen.

Afhankelijk van het type canule dat u draagt, verwijdert u de binnencanule met een draaibeweging of door het omslaan van een hendeltje (bij zilveren canules). De instructies voor het uitnemen van de binnencanule heeft u in het ziekenhuis gekregen. Verwijder HME’s en spreekklepjes van de binnencanule voor het reinigen.

Voor het reinigen kunt u kiezen uit drie verschillende methoden:

1.

2.

3.

Grondig reinigen met reinigingspoeder voor tracheacanules

Oppervlakkig reinigen met een Provox Swab

Oppervlakkig reinigen met een canuleborstel


BELANGRIJK
Neem voor het plaatsen en verwijderen van de binnencanule altijd de tijd en ga zorgvuldig te werk. Dit is een vereiste voor een goed resultaat. Lees voor gebruik van de producten de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem bij twijfel of onduidelijkheden contact met ons, of uw arts op.

De binnencanule mag uitsluitend gereinigd worden ná verwijdering uit de buitencanule en nooit wanneer de canule zich nog in uw tracheostoma bevindt. De buitencanule mag niet verwijderd worden uit uw tracheostoma. Dit mag alleen gedaan worden door een arts, verpleegkundige of een andere bevoegd medisch hulpverlener. Uitzondering is wanneer u dit na instructie van uw behandelend arts zelf mag doen.

1. Grondig reinigen met reinigingspoeder

0

Gebruik voor het schoonmaken van uw binnencanule uitsluitend reinigingspoeder voor tracheacanules. Het reinigingspoeder is bestemd voor het dagelijks schoonmaken van uw binnencanule.

Benodigdheden:

1. Tracoe Cleaning Powder (reinigingspoeder) – REF 932

2. Tracoe Cleaning Tub – REF 934

Gebruiksinstructies:

Los 1 doseerlepel (ongeveer 5 gram) reinigingspoeder op in 500 ml. lauwwarm water in de Tracoe Cleaning Tub.

Laat de binnencanule hierin 10-15 minuten weken.

Spoel de binnencanule grondig af met drinkwater of gedestilleerd water en droog deze af met een pluisvrije doek.

Voor het reinigen van de binnenkant van de binnencanule gebruikt u een canuleborstel zoals omschreven in methode 3.

2. Reinigen met een Provox Swab

0

Benodigdheden:

1. Provox Swab

Waarschuwing: Ga nooit met een Provox Swab in de buitencanule!

Gebruiksinstructies:

Kies een Provox Swab met een kleinere maat dan de binnendiameter van de binnencanule.

Voor terugplaatsing kunt u de canule eventueel afspoelen onder stromend water.

3. Oppervlakkig reinigen met canuleborstel

0

Gebruik een canuleborstel om de binnencanule aan de binnenkant schoon te maken. Gebruik een canuleborstel in de juiste maat voor het beste resultaat.

Benodigdheden:

1. Een canuleborstel in de maat van uw binnencanule

2. Een canuleborstel die een maat kleiner is dan uw binnencanule

Gebruiksinstructies:

Voer de volgende handelingen uit onder stromend water:

Freevent TubeBrush gebruiken | Atos Medical webshop
REF. 1205 – 1209Buig de canuleborstel van de juiste maat, volgens de bocht van de binnencanule.

Reinigen tracheacanule met TubeBrush | Atos Medical

Houd de binnencanule stevig vast en sluit met uw wijsvinger één van de openingen af. Hierdoor voorkomt u dat de borstel naar buiten komt en de canulerand beschadigt. Breng de canuleborstel voorzichtig in aan de voorkant (de kant van het schildje) van de binnencanule. Borstel voorzichtig de binnencanule schoon.

Neem een canuleborstel van een kleinere maat en buig ook deze volgens de bocht van de binnencanule. Draai vervolgens de canule om (sluit de andere opening af) en herhaal de hierboven beschreven handelingen.

Voorkom beschadiging
Let bij het uitvoeren van deze handelingen op dat u niet met de metalen borstelkern langs de randen van de canule schuurt.

Reiniging en gebruiksduur canuleborstel
Spoel de canuleborstel na elk gebruik grondig af met heet stromend water en plaats deze vervolgens met het handvat naar beneden in een glas of beker om te drogen. Om hygiënische redenen raden wij u aan de canuleborstel regelmatig te vervangen (afhankelijk van de gebruiksfrequentie om de 2-7 dagen).

Spoel na het schoonmaken de binnencanule een aantal keren grondig af met stromend water.

Optioneel: Desinfecteren na het reinigen


Na elke methode die hier beschreven staat, kunt u gebruik maken van desinfectiemiddel. Dit is een zeer effectief middel voor het desinfecteren van uw canule en werkt tegen bacteriën en schimmels. Dit is aan te raden in geval van een verkoudheid, griep of een infectie of wanneer u graag extra desinfectie bij de reiniging van uw canule wenst. Dit product is geschikt voor zilveren canules. Het desinfectiemiddel is milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar.

Gebruiksinstructies:

→ Meet 8 ml reinigingsvloeistof af en voeg dit aan 400 ml handwarm water toe in de canulereinigingsfles.

→ Laat de binnencanule hierin minstens 15 minuten weken.

→ Spoel de binnencanule met kraanwater af.

→ Leg de binnencanule op een schoon gaaskompres (10×10 cm) en laat het drogen.


N.B: Wanneer u uw canule reinigt alvorens deze op te sturen voor Periodiek Onderhoud, is het gebruik van desinfectiemiddel een vereiste.

Producten bestellen

0