Lekt mijn stemprothese?

Volg de stappen om mogelijke lekkage van de stemprothese te identificeren:

1. Was uw handen minstens 20 seconden met warm water en zeep

2. Zorg ervoor dat u in goed licht voor uw spiegel staat

3. Reinig uw Provox stemprothese met Provox Brush en eventueel aansluitend Provox Flush

4. Neem een slok van een gekleurde vloeistof zoals koffie of melk

5. Controleer of er vloeistof door het midden van de stemprothese lekt

6. Controleer of er vloeistof lekt rondom de stemprothese

Herhaal het stappenplan nogmaals ter controle:

Signalen van een lekkende stemprothese:

➡ Hoesten tijdens of na het eten en/of drinken
➡ Meer slijmvorming
➡ Vloeistofresten bij ophoesten slijm
➡ Voedselresten bij ophoesten slijm
➡ Terugkerende infecties in de luchtwegen

TIPS

Indien u na het reinigen van uw stemprothese geen signalen van lekkage meer ziet, dan zaten er mogelijk voedselresten of slijm vast in de stemprothese, waardoor deze niet goed meer kon sluiten. Reinig uw stemprothese tenminste twee keer per dag en na elke maaltijd.

Vraag iemand om hulp indien u zelf niet in staat bent de Provox Plug in te brengen. Laat de plug vervolgens op zijn plek zitten tot dat u hulp krijgt van uw behandelend arts. Omdat u mogelijk moet hoesten tijdens het inbrengen van de plug is het belangrijk dat de persoon die u helpt ook beschermende maatregelen neemt, zoals het dragen van een masker.

U kunt alleen veilig eten en drinken wanneer de plug de stemprothese afdicht. U kunt op dat moment niet spreken, daarvoor moet u de plug verwijderen. Bij een eet- of drinkmoment moet deze weer worden aangebracht.

Overweeg het drinken van dikkere vloeistoffen zoals smoothies of milk shakes. U kunt ook overwegen verdikkingsmiddelen te gebruiken. Overleg met uw behandelend arts over welke verdikkingsmiddelen voor u geschikt zouden kunnen zijn.

Lekt mijn stemprothese | Atos Medical

Productinformatie: